Over Weliswaar

Het vakblad richt zich tot iedereen die actief bij het welzijnswerk en de gezondheidssector betrokken is. Weliswaar bericht over beleid en wetenschap, maar in de eerste plaats over het harde werk in de zachte sector zelf. Diverse deelsectoren van de welzijns- en gezondheidssector worden daarbij onder de loep gelegd: OCMW, ouderenzorg, jeugdhulp, kinderopvang, personen met een handicap, etnische minderheden, gelijke kansen, armoede, opbouwwerk, ...

In elke editie wordt in een dossier een thema belicht dat diverse segmenten van de sector doorkruist, zoals vrijwilligerswerk, informatisering, technologie, Europa, sociale economie, beeldvorming van het zorgberoep, cliƫnt in/van de zorg, leven (z)onder dak.

Weliswaar is een uitgave van de Vlaamse overheid.